Warunki rekrutacji

Szkolenie roczne podzielone jest na IV etapy (trymestry)
Szkolenie to ponad 300 godzin warsztatów ze znakomitymi praktykami z największych firm produkcyjnych w Polsce i na świecie.

Rekrutacja prowadzona jest do 10 września 2019 r. Ponieważ nabór na szkolenie odbywa się w trybie ciągłym, proces rekrutacyjny może zamknąć się przed podaną datą jego zakończenia.

Proponowane szkolenia w roku akademickim 2019/2020

 • Szkolenie dla osób początkujących
 • Szkolenie dla osób zaawansowanych

Inauguracja szkoleń odbędzie się w siedzibie Szkoły Animacji 3D AnimaTricks przy ulicy Koszykowej 86 w Warszawie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu kandydata decyduje komisja kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz rekrutacyjny (rejestracja online)
  Formularz musi być wydrukowany i podpisany przez kandydata
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów bądź świadectwa maturalnego
 • portfolio na płycie CD zawierające 6 najlepszych prac kandydata (szkice, grafiki, animacje) – DOTYCZY KANDYDATÓW DO GRUPY ZAAWANSOWANEJ

Dokumenty należy wysyłać na adres:
AnimaTricks Szkoła Animacji 3D
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

O przyjęciu kandydaci informowani będę drogą e-mailową.

Tabela opłat

 • Opłata wpisowa (jednorazowa): 500 zł
 • Czesne miesięczne 1500 zł
 • Dla Studentów oraz Absolwentów PJATK obowiązuje zniżka 15%
 • Czesne Konto AnimaTricks
  BANK DnB NORD Polska S.A.
  42 2190 0002 3000 0046 2893 0126

Kontakt

AnimaTricks Szkoła Animacji 3D
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
e-mail: rekrutacja@animatricks.pl
telefon: +48 22 58 44 598
mobile: +48 606 329 434